Thomas_Eakins_-_The_Crucifixion_(1880).jpg

Thomas Eakins - The Crucifixion (1880)